Pravnica. Rođena 1970. godine u Plavu CG. Udata, majka dvoje djece.