Bachelor ekonomije. Rođena 1987. godine u Sarajevu. Udata.