Doktor arhitektonskih nauka. Rođen 1964. godine u Sarajevu. Oženjen, otac jednog djeteta.