KONTAKT

NAROD I PRAVDA

Hakije Kulenovića broj 12, Općina Centar
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

CENTRALA
Telefon: 033 860 860
Fax: 033 860 981
info@narodipravda.ba

GLAVNI IZBORNI ŠTAB
033 860 860
izbori@narodipravda.ba

 

ORGANIZACIJE

KANTON SARAJEVO

Stari Grad
Obala Kulina bana 24-2
+387 61 247 491
starigrad@narodipravda.ba
Pon-Pet: 15h – 17h

Centar
Titova 3/1
033 498 437
centar@narodipravda.ba

Novo Sarajevo
Džemala Bijedića br. 46
061 225 858
novosarajevo@narodipravda.ba

Novi Grad
Trg Solidarnosti br. 15
033 932 600
novigrad@narodipravda.ba
Pon-Pet: 9h – 15h

Ilidža
Mala Aleja br. 40
033 744 007
ilidza@narodipravda.ba
Pon-Pet: 9h – 17h

Trnovo
Ibrahima Ljubovića br. 40
061 339 172
trnovo@narodipravda.ba

Hadžići
Hadželi br. 108
033 866 866
hadzici@narodipravda.ba

Ilijaš
Ivana Franje Jukica br. 2-2
061 583 231
ilijas@narodipravda.ba

Vogošća
Jošanička br.33
033/874-051
vogosca@narodipravda.ba
Pon-Pet: – 10h – 17h

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Goražde
Trg branilaca bb
061 206 522
gorazde@narodipravda.ba

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Zenica
Masarykova 51
061 362290
zenica@narodipravda.ba

Breza
Bosanska 9 (Zanatski centar)
061 176 286

Vareš
Ulica Zvijezda K-4
062 562 948

Visoko
Vizija I sprat
061 162 228

Kakanj
Stjepana Kovačevića 10
061 196 956

Žepče
Ulica Sarajevska
061 771 817

Tešanj
Braće Pobrić 1
061 471 244

Zavidovići
Maršala Tita
061 617 428

Olovo
Branilaca Olova bb
062 466 649

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Mostar
Bulevar narodne revolucije
063 693 876
mostar@narodipravda.ba

Konjic
Kolonija bb
konjic@narodipravda.ba

TUZLANSKI KANTON

Kalesija
Senada Požegića 1
061 803 589
kalesija@narodipravda.ba

Tuzla
Maršala Tita 36
061 891 981
tuzla@narodipravda.ba

Živinice
Oslobođenja 12a
061 746 979
zivinice@narodipravda.ba

Gradačac
Titova bb
062 406 419
gradacac@narodipravda.ba

Doboj Istok
Trg Alije Izetbegovića bb
061 290 667
dobojistok@narodipravda.ba

Kladanj
Branilaca Bosne bb
061 407 177
kladanj@narodipravda.ba

Srebrenik
Kulina Bana bb
061 899 619

Gračanica
Armije Republike BiH 61-1
061 344 639

Lukavac
Armije BiH bb
061 150 880

UNSKO-SANSKI KANTON

Bihać
Bihaćkih branilaca bb
063 281 565
bihac@narodipravda.ba

Bužim
061 083 551
buzima@narodipravda.ba

Ključ
Branilaca BiH bb
061 680 668
kljuc@narodipravda.ba

Cazin
Generala Izeta Nanića bb
061 749 811
cazin@narodipravda.ba

Velika Kladuša
Nurzije Pozderca br 14
061 805 444
velikakladusa@narodipravda.ba

Sanski Most
17. viteške Krajiške brigade bb
064 459 3203

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Travnik
Hadžialibega Hasan Pašića bb
061 419 479

Bugojno
Sultan Ahmedova bb
062 953 552

Gornji Vakuf
Gradska bb
062 590 511

Donji Vakuf
14. septembra bb
061 910 469

Novi Travnik
Kalinska 2C
061 642 214

Kiseljak
062 681 513

Jajce
Kulina Bana br 28
063 480 430

Fojnica
061 169 510

BRČKO DISTRIKT BIH

Brčko
Jelenke Voćkić 1a, Brčko
062 635 878
Pon-Pet: 09-14h
brcko@narodipravda.ba

REPUBLIKA SRPSKA

Višegrad
062 020 441

Prijedor
Miloša Obrenovića bb
065 688 093

Bratunac
Svetog Save bb
065 978 225

Zvornik
Svetog Save 53
066 715 933

Bijeljina
Braće Lazić 3, Janja
066 074 726

Kotor Varoš
066 221 633

Srebrenica
Vase Jovanovića bb
061 471 799

Milići
Konjević Polje. bb